ANALIZA TVEGANJ PODNEBNIH SPREMEMB ZA KRITIČNA OMREŽJA PROMETNE INFRASTRUKTURE V UKRAJINI

Datum vpisa: četrtek, 21. november 2019
Naročnik: 
European Bank for Reconstruction and Development
Aleksandra Lewandowska
Panoga: 
Promet, zveze in telekomunikacije
Ekologija
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: angleški
Opis: 
Predmet javnega naročila je izvedba analize tveganj podnebnih sprememb za kritična omrežja prometne infrastrukture v Ukrajini (Analysis of Climate Change Risks to Critical Transport Infrastructure Networks in Ukraine, Project number: 81027).