ANKETA OZ. RAZISKAVA O ZADOVOLJSTVU STRANK

Datum vpisa: ponedeljek, 22. junij 2020
Naročnik:  Panoga: 
Raziskave in razvoj
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: nemški
Opis: 

Številka vpisa: L-746268-0615
Predmet javnega naročila je raziskava kupcev v Avstriji z uporabo CATI in spletnih intervjujev.