BMS2020 - RV IZGRADNJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE

Datum vpisa: ponedeljek, 11. januar 2021
Naročnik: 
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
tel: +43 50108-12693
Panoga: 
Drugo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: nemški
Opis: Številka vpisa: L-770961-114
Okvirni dogovor o izvedbi in vzdrževanju sistema za upravljanje ASFINAGBMS2020.