DELI ZA ELEKTRIČNO RAZSVETLJAVO

Datum vpisa: sreda, 20. maj 2020
Naročnik: 
Korporata Energjetike e Kosovës Sh.a.
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Elektronika, električne in optične komponente
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: 

Referenčna številka: 2020/KEK-20-2049-1-2-1/B05-0006183
Predmet javnega naročila je dobava delov za električno razsvetljavo.
Ocenjena vrednost je 25 000,00 EUR.