DELI ZA HIDROTRANSPORT

Datum vpisa: torek, 12. januar 2021
Naročnik: 
Korporata Energjetike e Kosovës sh.a.
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Stroji in naprave
Energetika
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2021/KEK-21-15-1-2-1/B05-0000156
Predmet javnega naročila je dobava delov za hidrotransport - TCB.
Ocenjena vrednost je 62 000,00 €.