DISTRIBUCIJSKI TRANSFORMATORJI

Datum vpisa: ponedeljek, 15. november 2021
Naročnik: 
Stredoslovenská distribučná, a. s.
Miroslav Sabela
Pri Rajčianke 2927/8
S-01047 Žilina
Slovaška
tel: +421 415193335
Panoga: 
Stroji in naprave
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: slovaški
Opis: Predmet pogodbe je dobava distribucijskih transormatorjev, montaža in prevoz.