EKONOMSKO-FINANČNA ANALIZA S PREDLOGOM KONCESIJSKE POGODBE ZA PRISTANIŠČE RISAN

Datum vpisa: ponedeljek, 14. september 2020
Naročnik: 
JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
Mirjana Radičević
Popa Jola Zeca bb
85310 Budva
Crna Gora
tel: 033 452 709
fax: 033 452 685
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: črnogorski
Opis: 

Št. 0204-2707/2
Predmet javnega naročila je priprava ekonomsko-finančne analize s predlogom koncesijske pogodbe za pristanišče Risan.