ELEKTROMOTOR ZA POGON VENTILATORJA 630 KW, 6.3 KV

Datum vpisa: sreda, 05. februar 2020
Naročnik: 
Korporata Energjetike e Kosovës sh.a.
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Elektronika, električne in optične komponente
Energetika
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2020/KEK-20-83-1-2-1/B05-0000875
Predmet javnega naročila je dobava elektromotorja za pogon ventilatorja 630 kW, 6.3 kv.
Ocenjena vrednost je 87.000,00 EUR.