GEOTEHNIŠKE MERITVE UT IN TUNELSKI SKENER

Datum vpisa: četrtek, 13. februar 2020
Naročnik: 
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
tel: +43 50108-14457
Panoga: 
Ekologija
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: nemški
Opis: Številka vpisa: L-729569-0130
Predmet javnega naročila so geotehniške meritve UT in tunelski skener (Avtocesta Linz A 26, odsek 1, AST Donava).