GORIVO ZA LETO 2021

Datum vpisa: četrtek, 22. april 2021
Naročnik: 
EKO MOSLAVINA d.o.o.
Ljerka Grgić
Zagrebačka 1
Kutina
Republika Hrvatska
tel: +385 44/659-032
Panoga: 
Energetika
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: hrvaški
Opis: Predmet javnega naročila je nabava goriva za leto 2021.
Ocenjena vrednost je 550.000,00 HRK.
Dokumentacija dostopna na eojn.nn.hr/Oglasnik/.