GRADBENA DELA NA VEČSTANOVANJSKIH ZGRADBAH

Datum vpisa: četrtek, 22. april 2021
Naročnik: 
Republika Hrvatska, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Petra Drezga
tel: +385 1/6172-575
Panoga: 
Gradbeništvo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: hrvaški
Opis: Predmet javnega naročila so gradbena dela na večstanovanjskih zgradbah.
Ocenjena vrednost je 500.000,00 HRK.
Dokumentacija dostopna na eojn.nn.hr/Oglasnik/.