GRADBENA DELA ZA ZAPIRANJE IN REKULTIVACIJO OBSTOJEČEGA ODLAGALIŠČA TRDNIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Datum vpisa: sreda, 05. februar 2020
Naročnik: 
Občina Kovačevci
Bojka Lozanova
tel: +359 886747178
Panoga: 
Ekologija
Gradbeništvo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: bolgarski
Opis: Številka naročila: 00841-2020-0001
Obvestilo o naročilu: (Direktiva 2014/24 / EU / PPA) (957758)

Predmet javnega naročila je izbira izvajalca gradbenih in montažnih del za zapiranje in rekultivacijo obstoječega odlagališča trdnih komunalnih odpadkov na območju Občine Kovačevci.

Odlagališče komunalnih trdnih odpadkov zavzema površino 5,00 hektarjev in je obratovalo od leta 1979 do 2016. Odlagališče ni opremljeno v skladu s predpisi in ne izpolnjuje tehničnih, obratovalnih in sanitarnih zahtev za varstvo okolja in resno onesnažuje površinske in podzemne vode, tla, zrak in biotsko raznovrstnost, kar zahteva njegovo zapiranje in sanacijo.
Ocenjena vrednost brez DDV-ja: 235.507.11 BGN