Želite prejemati najnovejše poslovne priložnosti na vaš elektronski naslov?

Bodite obveščeni o najnovejših objavah. Na prejemanje aktualnih novic se prijavite v rubriki E-Info.

GRADNJA STANOVANJSKEGA PAVILJONA S SPREMLJAJOČO INFRASTRUKTURO

Datum vpisa: torek, 27. september 2022

Naročnik: 

Zakład Karny w Hrubieszowie
Przemysław Dejneka, Paweł Florek, Marcin Lebiedowicz, Arkadiusz Buzian
Nowa 64
22-500 Hrubieszów, Lubelskie
Poljska
tel: +48 846966914, +48 846963354
Panoga: 
Gradbeništvo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: poljski

Opis: 

Referenčna številka: D / Kw.2232.10.2022.MJ
 
Predmet pogodbe je: izvedba investicijske naloge z naslovom »Gradnja stanovanjskega paviljona s spremljajočo infrastrukturo v Popravnem zavodu v Hrubieszówu«.

Od datuma podpisa pogodbe do dokončnega prevzema investicije – vendar najkasneje do 30. novembra 2024. Načrtovana investicija se bo izvajala v prostorih Popravnega zavoda v Hrubieszówu, na parceli z reg.št. 1956/1, ki se nahaja v Hrubieszówu v okrožju 0144 Podgórze mesta Hrubieszów, na ulici Nowa 64, 22 - 500 Hrubieszów.

Glavni nameni v obsegu načrtovanih gradbenih del za paviljon in spremljajočo infrastrukturo so vključeni v funkcionalno-operativni program (priloga št. 7 k SWZ): 
 
 1. izgradnja trinadstropnega bivalnega paviljona zaprtega tipa s kapaciteto 258 namestitvenih mest za zaprte osebe z notranjimi inštalacijami (voda, sanitarna voda, cirkulacija vode, ogrevanje, sanitarna kanalizacija, kanalizacija, padavinski, električni, zasilni električni in telekomunikacijski sistemi);
 2. izgradnja kompleksa pohodnih polj z zaščitno galerijo z inštalacijami (elektro ogrevanje, razsvetljava in telekomunikacije) z odvodom padavinske vode v interno padavinsko kanalizacijo in v zbiralnik, v skladu s smernicami generalnega direktorja Zavoda za prestajanje kazni zapora z dne 4. junija 2013 o zahtevah glede tehničnih in varovalnih varoval v organizacijskih enotah Zavoda za prestajanje kazni zapora za zavode zaprtega tipa;
 3. izdelava zunanje stene dolžine cca. 447,0 m z notranjo ograjo cca. dolžine 457,0 m z zunanjimi inštalacijami (električna razsvetljava, zagotovljeno napajanje in telekomunikacije), v skladu s smernicami št. 2/2013 generalnega direktorja zavoda za prestajanje kazni zapora z dne 4. junija 2013 o zahtevah za tehnična in zaščitna varovala v organizacijskih enote Zavoda za prestajanje kazni zapora za zavode zaprtega tipa;
 4. sistem tehničnega in zaščitnega varovanja;
 5. opremljanje s kuhinjskimi aparati in regali;
 6. izvedba vrat v predvideni liniji zunanje ograje na vzhodni strani skupaj z zunanjimi inštalacijami (inštalacija osnovnega napajanja, vgradnja zasilnega napajanja, vgradnja brezprekinitvenega napajanja in teletehnična inštalacija);
 7. izgradnja zgradbe tovarniške kuhinje in živilskih skladišč, skupaj z zunanjimi in notranjimi inštalacijami (voda, sanitarna voda, cirkulacijska voda, ogrevalna voda, tehnološka para, sanitarna kanalizacija, meteorna kanalizacija, elektrika, zasilna elektrika, zagotovljeno napajanje in telekomunikacije);
 8. izgradnja kotlovnice z zunanjimi in notranjimi inštalacijami (voda, topla voda, plin, sanitarna kanalizacija, meteorna kanalizacija, elektrika, zasilna elektrika, telekomunikacije, zagotovljeno napajanje), ter vgradnja 2 x 160 kW plinskih kotlov s črpalko in regulacijske armature. Poleg tega so ploščni izmenjevalniki zasnovani po ločitvi glavne instalacije za individualno regulacijo temperature v paviljonu;
 9. izgradnja dodatnih komunikacijskih poti (interne ceste in pločniki);
 10. rekonstrukcija prostorov obstoječega skladišča živil in kuhinje podjetja za povečanje površine depozitnega skladišča v stanovanjskem objektu A, skupaj z rekonstrukcijo obstoječih inštalacij;
 11. rekonstrukcija prostorov tovarniške kuhinje za ureditev pralnice v stanovanjskem objektu A skupaj z rekonstrukcijo obstoječih inštalacij.
 
 

Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: