HIDRIRANO APNO

Datum vpisa: torek, 12. januar 2021
Naročnik: 
Korporata Energjetike e Kosovës sh.a.
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Kemikalije
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2021/KEK-20-8649-1-1-1/B05-0000069
Predmet javnega naročila je dobava hidriranega apna.
Ocenjena vrednost je 1 144 832,00 €.