INSTRUMENT ZA POVEZOVANJE EVROPE: EVROPSKI SISTEM UPRAVLJANJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA NA KROVU

Datum vpisa: torek, 05. november 2019
Naročnik:  Panoga: 
Promet, zveze in telekomunikacije
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: angleški
Opis: 
Izvajalska agencija za inovacije in omrežja vabi predloge za svoj večletni razpis o prometnem programu povezovanja Europe Facility - Evropski sistem upravljanja železniškega prometa na krovu. To podpira projekte skupnega interesa v okviru instrumenta za povezovanje Evrope na področju vseevropskega prometnega omrežja. Ta razpis obravnava prednostni evropski sistem upravljanja železniškega prometa (ERTMS) - na krovu in ima namen financiranja premoščanje manjkajočih povezav, odstranjevanje ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železnic in zlasti izboljšanje čezmejnih odsekov.

Proračun: 50.000.000 EUR