INSTRUMENT ZA POVEZOVANJE EVROPE: TRANSPORT MULTIANNUAL WORKING PROGRAMME - KOHEZIJSKA OVOJNICA

Datum vpisa: torek, 05. november 2019
Naročnik:  Panoga: 
Promet, zveze in telekomunikacije
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: angleški
Opis: 
Izvajalska agencija za inovacije in omrežja vabi predloge za večletni razpis delovnega programa za povezovanje iz evropskega instrumenta - kohezijska ovojnica. To podpira projekte skupnega interesa v okviru instrumenta za povezovanje Evrope na področju vseevropskega prometnega omrežja.

Na voljo so naslednje teme:
  • vnaprej opredeljeni projekti v osrednjem omrežju v vrednosti 610 milijonov EUR;
  • varna in varna infrastruktura, vključno z varnim in varnim parkiranjem v osrednjem cestnem omrežju, v vrednosti 40 milijonov EUR.

Razpis ima dva cilja financiranja, ki sta: premoščanje manjkajočih povezav, odstranjevanje ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železnic, zlasti izboljšanje čezmejnih odsekov in dolgoročno zagotavljanje trajnostnih in učinkovitih prometnih sistemov, da se pripravi na pričakovano prihodnji prometni tokovi, pa tudi omogočanje dekarbonizacije vseh vrst prometa s prehodom na inovativne prometne tehnologije z nizkimi emisijami ogljika in energijo ob hkratni optimizaciji varnosti.

Proračun: 650.000.000 EUR