INSTRUMENT ZA POVEZOVANJE EVROPE: TRANSPORT MULTIANNUAL WORKING PROGRAMME - SPLOŠNA OVOJNICA

Datum vpisa: torek, 05. november 2019
Naročnik:  Panoga: 
Promet, zveze in telekomunikacije
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: angleški
Opis: 
Izvajalska agencija za inovacije in omrežja vabi predloge za svoj večletni razpis delovnega programa za prevoz povezovalnega sklada Europe - Splošna sredstva. Ta podpira projekte skupnega interesa v okviru instrumenta za povezovanje Evrope na področju vseevropskega prometnega omrežja.

Na voljo so naslednje teme:
  • vnaprej opredeljeni projekti v osrednjem omrežju v vrednosti 500 milijonov EUR;
  • varna in varna infrastruktura, vključno z varnim in varnim parkiranjem v osrednjem cestnem omrežju, v vrednosti 20 milijonov EUR;
  • inteligentne prevozne storitve v cestnem prometu v vrednosti 20 milijonov EUR;
  • enotno evropsko nebo - SESAR, v vrednosti 20 milijonov EUR;
  • ukrepi za izvajanje prometne infrastrukture v vozliščih osrednjega omrežja, vključno z mestnimi vozlišči, kot je prevoz potnikov, v vrednosti 110 milijonov EUR;
  • morske avtoceste v vrednosti 30 milijonov EUR.
Proračun: 700.000.000 EUR