IZDELAVA PROJEKTA OBNOVE PROMETNE POVEZAVE

Datum vpisa: petek, 15. november 2019
Naročnik: 
Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije
Zećo Ćatović
N. Merdovića b.b.
84000 Bijelo Polje
Crna Gora
tel: 050484803
Panoga: 
Promet, zveze in telekomunikacije
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: črnogorski
Opis: Št. 76-2/3/2019
Predmet javnega naročila je izdelava projekta obnove prometne povezave.