IZVEDBA NAČRTOVANJA BOLNIŠNIČNE LAN MREŽE

Datum vpisa: petek, 11. september 2020
Naročnik: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Justyna Paul
Bytomska 41
41-400 Mysłowice
Poljska
tel: +48 323183300
fax: +48 322222330
Panoga: 
Računalništvo, IT
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: poljski
Opis: 

Predmet javnega naročila je izvedba načrtovanja bolnišnične LAN mreže, nakup, dobava, montaža, namestitev in naknadno opremljanje omrežja LAN  v stavbah A, B C in SP ZOZ Uprava Bolnišnica št. 2 im. T. Boczonia v Mysłowu.
Podroben opis predmeta naročila je vključen v Prilogo 2 k tej specifikaciji. Ta opis je potrebno upoštevati skupaj z vsemi spremembami vsebine specifikacije, na primer kot odgovor na poizvedbe izvajalcev.

Specifikacija: https://portal.smartpzp.pl/cpk

Zahteve: Cena ni edino merilo za uspešno sodelovanje; vsa merila so navedena samo v razpisni dokumentaciji in se navezujejo na:
- ocenjeno vrednost
- trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema – 90 dni.