KAMNITI MATERIAL ZA POTREBE DPQ

Datum vpisa: sreda, 05. februar 2020
Naročnik: 
Korporata Energjetike e Kosovës sh.a.
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Drugo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski, angleški
Opis: Referenčna številka: 2020/KEK-20-119-1-1-1/B05-0000734
Predmet javnega naročila je dobava kamnitega materiala.
Ocenjena vrednost je 206.700,00 EUR.