KOVINSKI ODKLOPNIKI

Datum vpisa: sreda, 05. februar 2020
Naročnik: 
Korporata Energjetike e Kosovës sh.a.
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Energetika
Elektronika, električne in optične komponente
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2020/KEK-20-124-1-2-1/B05-0000808
Predmet javnega naročila je dobava in montaža kovinskih odklopnikov.
Ocenjena vrednost je 45.000,00 EUR.