LOKALNI NADZOR NAD GRADNJO OBJEKTA V ZUNANJEM OBROČU DUNAJSKE HITRE CESTE

Datum vpisa: petek, 12. marec 2021
Naročnik: 
ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen Finanzierungs-Aktiensgesellschaft
tel: +43 50108-14428
Panoga: 
Gradbeništvo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: nemški
Opis: 
Številka vpisa:  L-778927-133
Lokalni nadzor nad gradnjo objekta v zunanjem obroču dunajske hitre ceste S1 Wiener Außenring Schnellstraße na odseku NBSB KN Schwechat.