MATERIAL ZA KOMPETENČNE CENTRE, POSEBNE ŠOLE

Datum vpisa: sreda, 18. november 2020
Naročnik: 
Ministria e Arsimit
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Drugo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2020/208 Udheheqesi-20-7606-1-2-1/B05-0021037
Predmet javnega naročila je dobava različnega materiala za kompetenčne centre, posebne šole in Ministrstvo za izobraževanje.
Ocenjena vrednost je 120 000,00 EUR.