MEDICINSKA OPREMA (2 SKLOPA)

Datum vpisa: sreda, 18. november 2020
Naročnik: 
Universiteti i Gjakovës Fehmi Agani
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Medicinska oprema
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2020/97800-20-7618-1-2-1/B05-0021066
Predmet javnega naročila je dobava medicinske opreme (2 sklopa).
Ocenjena vrednost je 22 192,00 EUR.