MERITVE V FAZI PRIPRAVE GRADNJE

Datum vpisa: torek, 20. april 2021
Naročnik: 
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Modecenterstrasse 16
AT, 1030 Wien/Dunaj
Avstrija
tel: +664 6010 8144 66
fax: +43 50108/14420
Panoga: 
Gradbeništvo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: nemški
Opis: 
Predmet javnega naročila je izvajanje meritev v fazi priprave gradnje in gradnje za sklope 2, 3, 4, 5 projekta S7 Fürstenfelder Schnellstraße, odsek vzhod (trajanje: 1.7.2021 – 31.12.2024).