MOBILNI STROJ ZA ABSORPCIJO PRAHU IN TEKOČIN

Datum vpisa: torek, 12. januar 2021
Naročnik: 
Korporata Energjetike e Kosovës sh.a.
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Energetika
Stroji in naprave
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski, angleški
Opis: Referenčna številka: 2021/KEK-21-8-1-1-1/B05-0000111
Predmet javnega naročila je dobava mobilnega stroja za absorpcijo prahu in tekočin.
Ocenjena vrednost je 490 000,00 €.