OBLIKOVANJE CEN OGLJIKA ZA ENERGETSKO SKUPNOST

Datum vpisa: petek, 18. oktober 2019
Naročnik:  Panoga: 
Energetika
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: angleški
Opis: Številka vpisa: L-703070-9a11
Predmet javnega naročila je ocena in predlog zasnove učinkovitega mehanizma za določanje cen ogljika, ki bo pripomogel k dekarbonizaciji pogodbenic Energetske skupnosti.