OBNOVA CESTE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE

Datum vpisa: ponedeljek, 04. oktober 2021
Naročnik: 
Comune di Trieste
Ing. Giulio Bernetti
Piazza dell'Unità d'Italia n. 4
I - 34100 Trieste
Italija
tel: +39 040/675473
Panoga: 
Gradbeništvo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: italijanski
Opis: 
Občina Trst je objavila naročilo za obnovo ceste in druge prometne infrastrukture v muzejskem delu starega tržaškega pristanišča. Skupna vrednost del je 7.143.139,49 EUR, razdeljena v 7 sklopih (cesta, kanalizacija, električna napeljava, izkopavanje). Merilo za oddajo je ekonomsko najugodnejša ponudba.