ODSTRANJEVANJE PROMETNIH ODPADKOV 2022-2025

Datum vpisa: ponedeljek, 22. februar 2021
Naročnik: 
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
tel: +43 5010810694
Panoga: 
Promet, zveze in telekomunikacije
Ekologija
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: nemški
Opis: Številka vpisa: L-774337-125
Odstranjevanje prometnih smeti.