OPREMA IN MATERIAL ZA DOSTOP DO OMREŽJA

Datum vpisa: sreda, 18. november 2020
Naročnik: 
Telekomi i Kosoves SH.A
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Računalništvo, IT
Promet, zveze in telekomunikacije
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski, angleški
Opis: Referenčna številka: 020/?-20-7367-1-1-1/B05-0020981
Predmet javnega naročila je dobava opreme in materiala za dostop do omrežja.
Ocenjena vrednost je 239 700,00 EUR.