OPREMA ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO - OMREŽNA INFRASTRUKTURA UPS

Datum vpisa: petek, 09. oktober 2020
Naročnik: 
Dogana e Kosovës
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Računalništvo, IT
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2020/201 13300-20-6219-1-2-1/B05-0017380
Predmet javnega naročila je dobava opreme za informacijsko tehnologijo - omrežne infrastrukture UPS.
Ocenjena vrednost je 70 000,00 €.