OPREMA ZA LABORATORIJE KOSOVSKE AGENCIJE ZA FORENZIKO

Datum vpisa: ponedeljek, 14. september 2020
Naročnik: 
Ministria e Punëve të Brendshme
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Medicinska oprema
Drugo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski, angleški
Opis: Referenčna številka: 2020/214-20-5150-1-1-1/B05-0014795
Predmet javnega naročila je dobava opreme za laboratorije kosovske agencije za forenziko.
Ocenjena vrednost je 283 800,00 €.