OPREMA ZA RENTGENSKO VARNOSTNO KONTROLO

Datum vpisa: petek, 08. november 2019
Naročnik: 
Republika Hrvatska Ministarstvo unutarnjih poslova
Boris Rak
Ulica grada Vukovara 33
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
tel: +385 1 3788 597
Panoga: 
Elektronika, električne in optične komponente
Stroji in naprave
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: hrvaški
Opis: 
Predmet javnega naročila je dobava opreme za rentgensko varnostno kontrolo.
Ocenjena vrednost je 2.840.000,00 HRK.

Dokumentacija je dostopna na eojn.nn.hr/Oglasnik/.