PILOTNI PROJEKTI SAMOSTOJNIH BATERIJSKIH SISTEMOV ZA SHRANJEVANJE ENERGIJE

Datum vpisa: četrtek, 14. april 2022
Naročnik: 
Solar Energy Corporation of India Limited
Sh. Pratik Prasun
th Floor, Plate-B, NBCC Office Block Tower-2
East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023
India
tel: 011-24666237
Panoga: 
Energetika
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: angleški
Opis: SECI/C&P/IPP/15/0001/22-23 datum: 13.04.2022

Družba Solar Energy Corporation of India Limited je objavila vabilo za posredovanje ponudb za vzpostavitev pilotnih projektov 500 MW/1000 MWh samostojnih baterijskih sistemov za shranjevanje energije v Indiji v okviru globalnega konkurenčnega razpisa na podlagi tarif (ESS-I).