PLOŠČE IN TESNILA ZA TOPLOTNE IZMENJEVALNIKE

Datum vpisa: torek, 12. januar 2021
Naročnik: 
Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A.
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Energetika
Stroji in naprave
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2020/NP Termoskos.sha-20-8584-1-2-1/B05-0025098
Predmet javnega naročila je dobava plošč in tesnil za toplotne izmenjevalnike.
Ocenjena vrednost je 35 000,00 €.