Želite prejemati najnovejše poslovne priložnosti na vaš elektronski naslov?

Bodite obveščeni o najnovejših objavah. Na prejemanje aktualnih novic se prijavite v rubriki E-Info.

PODPORA IZ STROKOVNEGA ZNANJA NA PODROČJU PRORAČUNA EU

Datum vpisa: ponedeljek, 18. september 2023

Naročnik: 

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies of the Union (IPOL), Directorate for Budgetary Affairs
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium
tel: +32 2 28 41031
Panoga: 
Poslovne storitve
Raziskave in razvoj
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: angleški

Opis: 

Evropski parlament namerava skleniti več okvirnih pogodb o storitvah za zagotavljanje zunanjega strokovnega znanja, kot je navedeno zgoraj. Večstransko okvirno pogodbo o storitvah bi sestavljalo do petnajst (15) ločenih okvirnih pogodb o storitvah, sklenjenih pod enakimi pogoji z vsakim posameznim gospodarskim subjektom ali skupino gospodarskih subjektov. 

Načrtovana okvirna pogodba o storitvah naj bi podprla delo dveh (2) odborov Evropskega parlamenta za proračun (BUDG) in za proračunski nadzor (CONT), tako da bi jima omogočila naročanje študij, informativnih sestankov in podpore pri dogodkih Evropskega parlamenta pri zunanjih strokovnjakih s področja njunih pristojnosti.

Iskano strokovno znanje podpira odbore pri njihovih glavnih dejavnostih:
Odbori BUDG in CONT pripravljajo in izvajajo odločanje Evropskega parlamenta v vlogi proračunskih organov in organov za podelitev razrešnice Evropske unije.

Njihove glavne odgovornosti lahko strnemo v naslednjih šest področij:

- Odbor za proračun (BUDG)

1. večletni finančni okvir EU;

2. prihodki EU;

3. letno sprejetje proračuna za vse institucije (letni proračunski postopek);

4. spremljanje izvrševanja proračuna EU;

- Odbor za proračunski nadzor (CONT)

5. razrešnica proračuna EU in naknadni nadzor nad izvrševanjem proračuna;

6. boj proti goljufijam in zaščita finančnih interesov EU.

Ocenjena skupna vrednost tega projekta je 3.000.000 EUR.

 

Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: