PODPORA IZVAJANJU DIREKTIVE O MORSKI STRATEGIJI

Datum vpisa: ponedeljek, 18. november 2019
Naročnik: 
European Commission, Directorate General Environment, ENV.A.5 — Finance
BU 9 01/005
1000 Brussels
Belgium
Panoga: 
Raziskave in razvoj
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: angleški
Opis: Pogodba o storitvah za podporo izvajanju direktive o morski strategiji (2008/56 / ES).

Komisija namerava oddati naročilo za podporo izvajanju direktive s:
- podporo organizaciji in upravljanju konferenc, delavnic in sestankov, povezanih z izvajanjem MSFD,
- razvoju posebne dokumentacije, povezane z MSFD,
- poročanju in upravljanje podatkov, tudi prek ustreznih sistemov IT,
- izvajanju ocen, kako države članice izvajajo direktivo v svojih morskih strategijah, kot to predvidevajo ustrezni členi MSFD.