POLIZDELKI IZ BRONA

Datum vpisa: četrtek, 07. november 2019
Naročnik: 
Korporata Energjetike e Kosovës sh.a.
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Kovine in kovinski izdelki
Energetika
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2019/KEK-19-8578-1-2-1/B05-002432
Predmet javnega naročila je dobava polizdelkov iz brona.
Ocenjena vrednost je 40.000,00 EUR.