POSLOVNA REŠITEV ZA UPRAVLJANJE S KADROVSKIMI POTENCIALI

Datum vpisa: ponedeljek, 14. oktober 2019
Naročnik: 
Hrvatske autoceste d.o.o.
Ivan Katica
Širolina 4
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
tel: + 385 1 4697 372
fax: + 385 1 4694 473
url: hac.hr
Panoga: 
Raziskave in razvoj
Poslovne storitve
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: hrvaški
Opis: Predmet javnega naročila je razvoj poslovne rešitve za upravljanje s kadrovskimi potenciali (človeškimi viri). Ocenjena vrednost je 5.980.000,00 HRK.

Več informacij (pdf)

Dokumentacija je dostopna na strani eojn.nn.hr/Oglasnik/.