PREVERJANJE MOSTNEGA OBJEKTA L43 TALÜBERGANG STEINBRÜCKENBACH

Datum vpisa: ponedeljek, 22. februar 2021
Naročnik: 
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
tel: +43 66460108-14149
Panoga: 
Gradbeništvo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: nemški
Opis: Številka vpisa: L-774493-128
Statistično konstruktivno preverjanje objekta L43 Talübergang Steinbrückenbach na avtocesti A10 Tauern. Predvidena je nadomestna novogradnja, zaradi slabega stanja mostnega objekta.