PROJEKTI OKVIRU PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SRBIJA - ČRNA GORA 2014-2020

Datum vpisa: petek, 13. september 2019
Naročnik: 
Ministarstvo finansija Republike Srbije
Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU
Panoga: 
Turizem
Raziskave in razvoj
Drugo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: angleški
Opis: Referenčna številka: EuropeAid/165238/IH/ACT/Multi
Objavljen je javni poziv za posredovanje predlogov projektov za tematske prioritete v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Srbija - Črna gora 2014-2020:
  • promocija zaposlovanja, mobilnosti delovne sile ter čezmejne socialne in kulturne vključenosti
  • spodbujanje turizma ter kulturne in naravne dediščine.

Podrobnosti so na voljo na spletnih straneh: