RAČUNALNIKI IN TISKALNIKI

Datum vpisa: sreda, 18. november 2020
Naročnik: 
Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A.
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Računalništvo, IT
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2020/NP Termoskos.sha-20-7569-1-2-1/B05-0020879
Predmet javnega naročila je dobava računalnikov in tiskalnikov.
Ocenjena vrednost je 30 000,00 EUR.