RAČUNALNIŠKE POTREBŠČINE

Datum vpisa: sreda, 20. maj 2020
Naročnik: 
Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT SH.A.
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Računalništvo, IT
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: 

Referenčna številka: 2020/KOSTT-20-2119-1-2-1/B05-0006332
Predmet javnega naročila je dobava računalniških potrebščin.
Ocenjena vrednost je 18 050,00 EUR.