RAZDELILNE OMARE, SENZORJI IN ELEKTROMAGNETI

Datum vpisa: petek, 16. oktober 2020
Naročnik: 
Korporata Energjetike e Kosoves sh.a
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Energetika
Elektronika, električne in optične komponente
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: 

Referenčna številka: 2020/KEK-20-6395-1-2-1/B05-0017776
Predmet javnega naročila je dobava, demontaža in montaža razdelilnih omar, senzorjev in elektromagnetov.
Ocenjena vrednost je 85 000,00 €.