Obrazec za pridobitev dodatnih podatkov

Predmet razpisa: Provide ACCS Software Based Element (ASBE) Voice Communication Equipment (VCE) - letališča Brnik, Pleso, Rinas, Zvolen

Rok prijave: 27.11.2015

Podatki o podjetju
Preveri    
Podatki o osebi, ki izpolnjuje ta obrazec