CITOSTATIKI

Datum vpisa: 27. junij 2018
Naročnik: 
Ministrstvo za zdravje
Bajram Fusha
tel: +377 44 166 979
Panoga: 
Farmacija, biotehnologija
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: angleški
Opis: Objavljen je javni razpis za dobavo citostatikov s seznama.
Referenčna št.: 2018/206-18-4429-1-1-1/B05-0012378
Ocenjena vrednost: 142,800.00 EUR