DELI ZA AKUMULATORJE RUDNIŠKIH LOKOMOTIV

Datum vpisa: 10. julij 2019
Naročnik: 
Trepça - Ndërrmarrje në Administrim të AKP
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Stroji in naprave
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2019/12997 12998-19-4714-1-2-1/B05-0013169
Predmet javnega razpisa je dobava delov za akumulatorje rudniških lokomotiv.
Ocenjena vrednost je 47.000,00 EUR.