EKSPLOZIVI ZA NONELOVO RUDARSKO METODO

Datum vpisa: 9. januar 2019
Naročnik:  Panoga: 
Drugo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna koda: 2019/12054-19-7-1-1-1/B05-0000076
Predmet javnega razpisa je nabava eksplozivov za Nonelovo rudarsko metodo za rudnike Crnac in Belo Brdo.
Ocenjena vrednost je 650.000,00 EUR.