GRADBENA DELA NA ZAPPENHOFQUELLE, SANACIJA GRINNER QUELLEN, DOSTAVA MATERIALA

Datum vpisa: 1. avgust 2019
Naročnik:  Panoga: 
Gradbeništvo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: nemški
Opis: Številka vpisa: L-687208-9731
Predmet javnega razpisa je izvedba del na Zappenhofquelle, sanacija Grinner Quellen, gradbena dela vključno z dostavo materiala.