LABORATORIJ Z OPREMO ZA ANALIZO

Datum vpisa: 31. julij 2019
Naročnik: 
Dogana e Kosovës
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Medicinska oprema
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski, angleški
Opis: Referenčna številka: 2019/201 13300-19-4917-1-1-1/B05-0014337
Carina Kosova objavlja javni razpis za dobavo laboratorija z opremo za analizo.
Ocenjena vrednost je 200.000,00 EUR.